2008. november 1.Kőnig Mariann
megosztás Facebook-on megosztás IWIW-en megosztás Twitter-en megosztás Google-on RSS csatorna
 

A Magyar Tudomány Ünnepe 2008 - A tudomány az élhető Földért

2008. november 3. és 30. között idén is megünnepli a Magyar Tudományos Akadémia a magyar tudományt, annak fontosságát. Változatos előadások, filmek, viták, kiállítások várják az érdeklődőket országszerte. "A tudomány az élhető földért" - e köré a mottó köré épülnek az idei rendezvénysorozat programjai.

Gróf Széchenyi Istvánnak, a magyar reformkor egyik vezéralakjának a kezdeményezésére 1825. november 3-án, a pozsonyi országgyűlésen határozták el a magyar rendek a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását a magyar nyelv ápolására, a tudományok és művészetek magyar nyelven való művelésére. 1996-ban a magyar Tudósok Világtalálkozóján született meg a döntés arról, hogy november 3. a Magyar Tudomány Ünnepe legyen. 1997-ben ünnepelték meg először, majd 2003-ban hivatalossá is tették az ünnepet.

2003. évi XCIII. törvény a Magyar Tudomány Ünnepéről:
"Az Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött szerepét kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és fejlesztése érdekében végzett tevékenységet elismerésre és kiemelkedő támogatásra méltónak tartja. Bízik abban, hogy Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz megnöveli a magyar kutatók, tudósok eddig is eredményes hozzájárulását az emberiség tudásának, ismereteinek gyarapításához. Fejet hajt elődeink előtt, akik a magyar tudomány fejlődéséhez hozzájárultak. Ezért a következő törvényt alkotja:

1.§ Az országgyűlés november 3-át - azt a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak 1 évi jövedelmét Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását - a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánítja.

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba."


"A tudomány az élhető Földért" - a Magyar Tudomány Ünnepe középpontba állítja múltunk, jelenünk és jövőnk helyszínét, a Födet és az elemeket (föld, víz, levegő, tűz), melyek meghatározzák a mindennapi gondolkodást és magát az életet. Idén az ünnep célja az, hogy az érdeklődők és a cselekedni vágyók együtt keressék az élhető Föld megvalósításának lehetőségeit. Kiváló magyar tudósok mutatják meg, hogyan lehet befolyásolni a Föld életét. A cél nem csupán a tudomány ünneplése, hanem az is, hogy az emberek felismerjék, felelősséggel tartoznak otthonukért, a Földért.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2008. évi rendezvénysorozatának ünnepélyes megnyitójára 2008. november 3-án 10:00 órakor kerül sor az MTA Székházának Dísztermében. Az Ünnepet megnyitja Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, beszédet mond Molnár Károly, valamint Hiller István oktatási és kulturális miniszter. November 3-án, a megnyitón kerülnek átadásra a következő díjak: Bruckner Győző-díj, Bruckner Győző ifjúsági díj, Eötvös József-koszorú, Hevesy György-díj I., Hevesy György-díj II., Juhász-Nagy Pál-díj, Mikó Imre életmű díj, Mikó Imre aktív szakember díj, MOL tudományos díj, Oláh György-díj, Simonyi Károly mérnöki díj, Simonyi Károly fizikai díj, Szabadalmi Nívódíj, Vitális István-díj, Wigner Jenő-díj.

A Magyar Tudomány Ünnepe kiemelt rendezvényeire 2008. november 3-7. között az MTA és a DAB Székházában kerül sor. A kiemelt hét tematikus napokra tagolódik, melyeket a négy elem és ötödikként az ember szimbolizál. Mindegyik tematikus napon délelőtt 10 órától 45 perces nyitó előadások hangzanak el a Díszteremben.

A Magyar Tudomány Ünnepének programjai:

2008. november 3. hétfő - A föld
10:00 A tudomány az élhető földért
Ünnepélyes megnyitó az MTA Székházának Dísztermében.
11:00-12:00 A Föld - adottságaink és lehetőségeink (örökségünk és jelzálogunk)
Németh Tamás, az MTA főtitkára előadása.
13:30 Parányi történetek
Márkus Róbert kutatóbiológus fotókiállításának megnyitója az MTA Székházának aulájában. A kiállítást megnyitja Dudidts Dénes, az MTA alelnöke. November 30-ig tekinthető meg a kiállítás.
14:00-15:00 Diákok az Akadémián - Spidron: Híd a "végtelenül nagy" és a "megszámlálhatatlanuk sok" között
Erdély Dániel előadása.
Helyszín: Kupolaterem
14:00-16:30 Kogutowicz Manó emlékülés
Helyszín: Kisterem
15:00-16:00 A mikroszkópos fényképezés műhelytitkai
Interaktív workshop Márkus Róberttel a fotózás és a tudomány iránt érdeklődőknek az MTA Képestermében.
15:30-17:00 Föld, élet, gondolkodásmód
László Ervin előadása. Felkért hozzászóló: Persányi Miklós, volt környezetvédelmi miniszter.
Helyszín: Felolvasóterem
17:00 Filmklub - Kellemetlen igazság (r. Davis Guggenheim) 100' 2006

2008. november 4. kedd - A víz
10:00-10:45 A víz a változó világban - néha a sok is kevés
Somlyódy László, az MTA rendes tagja előadása az MTA Nagytermében.
11:00-12:30 Gondolatok a vízről - Somlyódy László előadása kapcsán
Nováky Béla: A globális felmelegedés várható következményei vizeinkben és a vízgazdálkodásunkban
Koncsos László: Az időjárás szélsőségeihez idomuló alföldi táj és a víz
Tóth György - Szőcs Teodóra: Felszín alatti vizeink - határok nélkül
Istvánovics Vera - Honti Márk: "Egy vízmérnöki ökológia hiánya és szükségessége"
Helyszín: Nagyterem
11:00-16:30 A víz kultúrája
Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya nyilvános tudományos ülése.
Helyszín: Kisterem
11:00-16:30 Magyarország termál- és gyógyvizeinek múltja, jelene és jövője
Helyszín: Kupolaterem
13:00-14:00 Diákok az Akadémián - Előadások a Duna-kutatásról
Berczik Árpád: Amit kevéssé tudunk a folyókról - a Duna hidrobiológiája
Guti Gábor: Mit mondanak a halak a Duna ökológiai állapotáról?
Helyszín: Nagyterem
13:00-14:30 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kapcsolódó előadásai
Záray Gyula: Xenobiotikumok a vízi környezetben
Bándi Gyula: A fenntarthatóság eszméjének hatása a jogra
Helyszín: III. emeleti Kupolaterem
14:30-17:20 Filmklub
14:30 Darwin rémálma (r. Hubert Sauper) 107’ 2004
16:15 Másfélmillió lépés… (r. Rockenbauer Pál) 45’ 1980
17:00 Élet a genomika korában (Az MTA Szegedi Biológiai Központját bemutató kisfilm) 20’ 2007
Helyszín: Nagyterem

2008. november 5. szerda - A levegő
10:00-10:45 Mit jelent számunkra a Föld légköre, és mit tudunk róla?
Czelnai Rudolf előadása a Nagyteremben.
11:00-12:00 Gondolatok a levegőről - Czelnai Rudolf előadása kapcsán
Bozó László: A légköri folyamatok megfigyelése és előrejelzése
Major György: Légköri üvegházhatás
Mátyás Csaba: Természeti élőrendszerek alkalmazkodása és korlátaik
Láng István - Harnos Zsolt: VAHAVA után
Helyszín: Nagyterem
13:00-14:00 Diákok az Akadémián - Kolláth Zoltán és Závoczky Szabolcs: Természetvédelem és fényszennyezés
Helyszín: Nagyterem
13:00-14:30 Levegőt! Orvostudomány és agykutatás
Horváth Ildikó: Levegőt! Légszennyeződés, dohányzás és a légzés
Balázs László: A levegő meghódításával kezdődött: agyműködés extrém környezetben
Helyszín: Kisterem
14:00-15:30 Egészségünk védelme és a debreceni ATOMKI néhány levegővizsgálati eredménye
Borbélyné Kiss Ildikó: Mi van a levegőben? Légből kapott debreceni érdekességek
Molnár Mihály: Levegő- és környezetvédelem radioaktív szénnel?
Csige István: Földünk gyilkos leheletei
Helyszín: Felolvasóterem
15:00-16:30 A stratégiai zajtérképezés, mint a környezeti zaj elleni védelem új, hatékony eszköze - Elkészült Budapest stratégiai zajtérképe
Előadók: Berndt Mihály, Muntag András, Sohajda László
Helyszín: Kisterem
14:30-16:35 Filmklub
14:30 Termiklovagok (r. Török Zoltán) 52’ 2004
15:30 Másfélmillió lépés... (r. Rockenbauer Pál) 45’ 1980
16:15 Nemesített agrárium (Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetét bemutató kisfilm) 19’ 2007

2008. november 6. csütörtök - A tűz
10.00-10:45 A fosszilis energiahordozók szerepe a jövő energiaellátásában
Bárdossy György előadása a Nagyteremben.
11.00-12:30 Gondolatok a tűzről - Bárdossy György előadása kapcsán
Dinya László: Biomassza alapú fenntartható energiagazdálkodás
Lakatos István: Konvencionális és nem konvencionális szénhidrogének szerepe a XXI. században
Mádlné Szőnyi Judit: A geotermikus energia, készletek, kutatás, hasznosítás cím
Helyszín: Nagyterem
13:00-14:00 Diákok az Akadémián - Ablonczy Balázs: Tűzvész Közép-Európában - forradalmak, Trianon, legendák
Helyszín: Nagyterem
13.00-15:30 ITER, CERN, LHC
Levezető elnök: Szökefalvi-Nagy Zoltán, az MTA KFKI RMKI igazgatója
Zoletnik Sándor: Mesterséges Nap a laboratóriumban
Nagy Dániel: Technológiai kihívások a fúziós erőmű építésénél
Lévai Péter: Az Univerzum forró ősanyagának laboratóriumi előállítása
Molnár Levente: Egy 10 ezer tonnás hőmérő: az LHC ALICE detektor
Helyszín: Felolvasóterem
13:00-14:00 Lukács József: A tűz befogása
14:00-15:00 Vajda István: A hideg, ami tűzbe hoz
Helyszín: Kisterem
15:30-17:00 Neutronkutató Központ Debrecenben
Bemutatkozik az Európai Spallációs Neutronforrás (ESS) projekt.
Helyszín: Felolvasóterem
15:30-17:00 Szépvölgyi János: Energetikai kihívások - technológiai válaszokHelyszín: Kisterem
15:30-18:00 Filmklub
15:30 A tűzben született sziget (r. Tóth Zsolt Marcell) 40’ 2006
16:15 Másfélmillió lépés… (r. Rockenbauer Pál) 45’ 1980
17:00 Ahol a molekulák készülnek (Az MTA kémiai Kutatóközpontját bemutató kisfilm) 56’ 2007
Helyszín: Nagyterem

2008. november 7. péntek - Az ember (Programok az MTA DAB Székházában Debrecenben)
10:00-10:30 Köszöntők
A DAB elnöke, Pálinkás József az MTA elnöke, Kósa Lajos Debrecen polgármestere, Fésüs László, a Debreceni Egyetem rektora.
10:30-11:00 Díjátadások
A Debreceni Akadémiai Bizottság Plakettje, Debreceni Akadémiai Bizottság Pro Scientia-díj, MTESZ gyémántjubileum díj, Innovációs díjak, Esztétikus tudomány - az MTA fotópályázatának eredményhirdetése, Élhető Föld - az MTA gyermekrajzpályázatának eredményhirdetése.
11:00-11:45 Nyitóelőadások
Csépe Valéria: A világ a fejünkben
11:45-12:00 Zenei zárás
A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának összeállítása.
14:00-15:30 Gondolatok az emberről - Csépe Valéria előadása kapcsán
Dévai György: Ember és természet
Balla György: Az egészség és a tudás a jövő szolgálatában
Csaba László: A globalizáció - áldás vagy átok? Eretnek gondolatok egy közgazdásztól
15:00 Filmklub Budapesten, az MTA Székházában
15:00 Én, egy néger (r. Jean Rouch) 73’ 1958 (francia nyelv, angol felirat)
16:15 Másfélmillió lépés… (r. Rockenbauer Pál) 45’ 1980

***


A Magyar Tudomány Ünnepe
Helyszín:
Kiemelt rendezvények helyszínei:
2008. november 3-6 között: Magyar Tudományos Akadémia Székháza (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)
2008. november 7-én: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (4032 Debrecen, Thomas Mann utca 49.)
Időpont: 2008. november 3-30.
Jegyárak: A programok ingyenesek.
Bővebb információ: www.tudomanyunnep.hu

Mi a véleménye a témáról? Kérjük, írja meg:

név

szöveg (maximum 1000 karakter)

kérjük, írja be a 2021 utáni évszámot (spam védelem)

Reklám
Havi toplista
Közösség
Legújabb hozzászólások
A rovat új és régi cikkei