2008. január 4.Szabó G. István
megosztás Facebook-on megosztás IWIW-en megosztás Twitter-en megosztás Google-on RSS csatorna
 

Fogd föl tenyeredben a végtelent - William Blake művészete

"Aki nem szereti haragodat, gyűlölni fogja mosolyodat is." - vallotta William Blake, az angol romantikus költészet egyik kiemelkedő alakja. Élete alatt nem igazán ismerték, mint költőt, viszont híres volt, mint rézmetsző, nyomdász, festő és grafikus.

William Blake (1757. november 28. - 1827. augusztus 12.) költészetének méltatása majdnem száz évet váratott magára: csak a XX. században fedezték fel, s ekkor került az őt megillető helyére az angol és a világirodalom történetében. Kritikusai és rajongói mind a mai napig tanulmányozzák és elemzik költészetének, valamint festői, grafikai munkásságának gyümölcseit.

Középosztálybeli családból származott, szinte egész életét a viharos ütemben fejlődő, mindinkább iparosodó Londonban töltötte. Később számos versében írt erről a fortyogó, színes városról. Hamar kiderült, hogy a rajzoláshoz kiemelkedő tehetsége van, így 10 éves korában rajziskolába íratták. 1772-től egy ismert londoni rézmetsző segédje és tanítványa lett, s kitanulta ezt a ritka mesterséget. Mestere megbízásából a Westminster apátság, és más középkori templomok síremlékeit, szobrait rajzolgatta. Nagy hatással volt rá a vallás, és a gótika szellemisége. Gondolatvilágát elsősorban a misztikus látomásokban is testet öltő nézetek befolyásolták (Ennek ékes bizonyítékaként számos illusztrációt készített Dante Isteni színjátékához.)

A Költői vázlatok (Poetical Sketches, 1783) címet viselő első lírai kötete még hagyományőrző hangnemben szólt, mint akkoriban a kezdő poéták első munkája, s hagyományos nyomdai eljárással készült. Később megjelent köteteit mind saját maga nyomtatta és illusztrálta. (Ez a módszer kifejezetten újdonságnak számított abban az időben.) Ekkor mutatkozott meg tehetségének sokszínűsége, szerteágazó kreativitása.

Első kötete és befejezetlenül maradt burleszk regénye után jelent meg igazi lírai munkája, benne már világnézeteit is taglalni kezdő verseskötete, Az ártatlanság dalai (Songs of Innocence, 1789). Az ezekben található versek körbejárták a szeretet keresését, a Jó utáni vágyakozását, s fennkölten hirdették minden létező szellem és tudat egységességét.
A kötet felvázolja, elmeséli az anyaméh-szerű, védett és boldog gyermekkort, majd fokozatosan tárja elénk fő szemléletét, hogy az emberre - mint Isten által teremtett lényre - vonatkozó gyámság és szeretet az állatokra is érvényes, sőt, számos sorával alátámasztja, hogy a teljes világmindenségre is.


Barikám, ki növelt?
Barikám, ki nevelt?
Mondd, ki adta éltedet,
S parti réten jó füvet;
S adta rád ez örömöt:
Fényes gyapju-köntösöd;
S gyengéd bégetésedet,
Mely vidámít völgyeket?
Barikám, ki növelt?
Barikám, ki nevelt?

Barikám, tudom ám,
Barikám, mondom ám:
A neve, mint a tiéd,
Vállalja Bárány nevét,
Bájos ő és nyájas ő,
Kisgyermekként születő,
Bárány te és gyermek én,
Minket hívnak a nevén.
Isten óv, barikám.
Isten áld, barikám.


(A bárány - Weöres Sándor ford.)Ezek ellentéteként, és elválaszthatatlan részeként jelent meg A tapasztalás dalai (Songs of Experience, 1794) rézbe metszett, komorabb és mélyrehatóbb könyve, melyet a Jó és a Rossz folytonos ellentétének harca jár át - itt a hangvétele keresztény sugallatú (Isten és Sátán) -, de valójában a Rossz, a sötétség kap nagyobb hangsúlyt lírájában, ám mindez végül feloldódik a teremtő és a Jó győzelmének mámorában.
Annyira egybetartozik az egymástól ötévnyi távolságban megjelent két mű, hogy valamennyi, az első kötetben szereplő versnek van egy ellentétes értelmű párja a második kötetben. Kivételes munka, szerkesztői mesterfogás ez tőle.
Mindkettőben megtalálható az állatszimbolika: előbbiben a bárány, utóbbiban pedig a tigris áll középpontban.

Tigris! Tigris! éjszakánk
Erdejében sárga láng,
Mely örök kéz szabta rád
Rettentő szimetriád?

Milyen katlan, mily egek
Mélyén gyúlt ki a szemed?
Szárnyra mily harc hőse kelt,
Aki e tűzhöz nyúlni mert?

Milyen váll és mily müvész
Fonta szíved izmait? És
Mikor elsőt vert szived,
Milyen kar s láb bírt veled?

Milyen pőröly? mily vasak?
Mily kohóban forrt agyad?
Mily üllőre mily marok
Törte gyilkos terrorod?

S amikor befejezett,
Mosolygott rád a mestered?
Te voltál, amire várt?
Aki a Bárányt, az csinált?

Tigris! Tigris! éjszakánk
Erdejében sárga láng,
Mely örök kéz szabta rád
Rettentő szimetriád?


(A tigris - Szabó Lőrinc ford.)


Miközben végleges formába öntötte A tapasztalás dalait, elkészült lázadó stílusú evangéliumával, a Menny és Pokol házasságával (The Marriage of Heaven and Hell, 1790-93). Sokan legnagyobb művének tartják ezt a kötetet, a benne megnyilatkozó gondolatok mélysége és ragyogása, az összhang és a fanyar humor miatt. A műből kiderült, hogy elveti a tapasztalatokra épülő filozófiát szinte teljesen, és az ellentétek küzdelmében ismerte fel a későbbi fejlődés forrását. Nyilvánvalóvá tette azt a meseszerű nézőpontot, hogy a végső tudás és jutalom elnyeréséhez a Jó és a Rossz folyton csatázik, s bár nehezen, verejtékesen, de végül a Jó nyer.

Blake költészete vadul harcolt a Jóság nevében, a Sátán mellett az emberi létezést megnyomorító angyalok rideg bölcsessége és képmutató erkölcstana ellen. Lázadása nyilván az angol ipari forradalom és a nagy francia forradalom ellentmondásaiból született. Fontos megemlíteni, hogy kihangsúlyozta a "nő" szerepét, külön kiemelve a szerelem szentségét, amely nem képmutató házasságokban mutatkozik meg. Jézus igaz tanításait helyezte előtérbe, az önfeláldozás misztériumát, mint az egyik legfőbb vallási és esztétikai erényt, továbbá a bűnök feltételek nélküli bocsánatát, mint az emberi és a költői tudat eggyé olvadásának alappillérét.

Blake szabadság iránti vágya feltűnően provokatív, szinte magával ragadó volt, de ezt az adott korban csak a természetfeletti jelenségek befogadásával tudta kifejezni. Külön sorscsapás volt számára, hogy a szabadelvű gondolkodás soha nem volt annyira béklyók közé szorítva Nagy-Britanniában, mint éppen azokban az évtizedekben, amikor lírikus tehetsége tündökölt. Azonban, ha a történelem nem ilyen viharos azokban az időkben, talán sosem jut el addig, hogy ennyire nagyszerű sorokat vessen papírra. Számára az ipari forradalom miatt tetőfokára hágott társadalmi feszültségek kiéleződése, az amerikai függetlenségi háború hírei, a francia forradalom politikai és ideológiai hagyományokat szétszabdaló hitvilága szinte múzsák voltak.

Kozmikus és misztikus látásmódja egészen páratlan, szinte szárnyalunk:

"Egy porszem világot jelent
S egy szál vadvirág az eget,
Fogd föl tenyeredben a végtelent
S egy percben élj évezredet."


(Az ártatlanság jövendölései - Kálnoky László ford.)


Blake szent meggyőződése volt, hogy sokáig tartó és kínkeserves idők után az emberiség újra az ősi társadalmi formában él majd tovább. Utópisztikus látomásai rendre visszatükröződnek műveiből. Mindamellett abszolút optimista volt a jövőképe, annak ellenére, hogy a Rossz nagy hangsúlyt kapott soraiban, amivel heves reakciókat váltott ki kritikusai között, de lírájának végkifejlete szinte mindig a Jó győzelmével ért véget. Egyesek szerint elképzelhető, hogy Blake költészete is inspirálta Tolkien világhírű irodalmi alkotásainak létrejöttét (pl. Gyűrűk Ura)

Grafikai és festészeti művei a romantikus elemek mellett kirobbanó erővel haladtak előre a szimbolizmus, az expresszionizmus, s olykor a szürrealizmus felé. (pl. a korábban említett illusztrációi Dante: Isteni színjátékához) Olykor kísérletezett is - néhány versét megzenésítette, azokhoz ő kreálta a dallamokat - így, mint zeneszerző is megemlíthető.

Lírai költeményeit előszeretettel fordították magyarra jeles költőink és íróink, köztük Babits Mihály, Szabó Lőrinc, Kosztolányi Dezső, Somlyó György, Weöres Sándor, Szabó Magda, Kálnoky László, Tandori Dezső.

William Blake költészete utat mutat: segít eligazodni egy olyan világban, ahol sosem tudni, ki a Jó és ki a Rossz, és hogy melyik oldalra is érdemes állnunk.

(Képek forrása: Wikimédia)

William Blake versei ITT
William Blake metszetei, festményei ITT

Mi a véleménye a témáról? Kérjük, írja meg:

név

szöveg (maximum 1000 karakter)

kérjük, írja be a 2022 utáni évszámot (spam védelem)

nem
regisztrált
Hirka Monika 2018-07-24 08:59:41
A téma nagyon izgalmas.Örülök, hogy rátaláltam.
Reklám
Közösség
Legújabb hozzászólások
A rovat új és régi cikkei